ВРЕЋИЦА, Синиша:  Конвексна анализа, друго издање, Универзитет у Београду – Математички факултет, 1999.  ISBN
: 86-7589-004-4
Цена: 550,00 динара