Сва издања

Математичког факултета

Пројективна геометрија

БОКАН, Неда; ВУКМИРОВИЋ, Срђан: Пројективна геометрија – друго издање, Универзитет у Београду – Математички факултет,  2007. ISBN
978-86-7589-066-9
Цена: 770,00 динара

Збирка задатака из топологије

ГРУЈИЋ, Владимир; ПРВУЛОВИЋ, Бранислав: Збирка задатака из топологије, Универзитет у Београду – Математички факултет; Наша књига Београд, 2012.  ISBN
978-86-85633-15-7
Цена: 990,00 динара

Недавно додата издања

Објектно оријентисано програмирање

КАРТЕЉ Александар, ФИЛИПОВИЋ Владимир , ТОШИЋ Душан: Објектно орјентисано програмирање; Програмски језик Јава - 1 , Универзитет у Београду – Математички факултет, 2023. ISBN 978-86-7598-176-5Цена: 2.200,00...

Издања по областима

Корисни линкови