СТАНИЋ, Зоран: Дискретне структуре 2: Основи комбинаторике, теорије бројеве и теорије графова, друго издање, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2018, ISBN 978-86-7589-142-0 Цена: 1.540,00 дин.