ЈОВАНОВИЋ, Бошко; РАДУНОВИЋ, Десанка: Нумеричка анализа – друго издање, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2003. ISBN 86-7589-033-8
Цена: 1.320,00 дин.