ДУГОШИЈА, Ђорђе; САВИЋ, Александар: Операциона истраживања: Линеарно и целобројно програмирање, графови и алгоритми, прво издање, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2018, ISBN 978-86-7589-125-3 Цена: 1.430,00 динара