БОКАН, Неда; ВУКМИРОВИЋ, Срђан: Пројективна геометрија – друго издање, Универзитет у Београду – Математички факултет,  2007. ISBN
978-86-7589-066-9
Цена: 770,00 динара