ДУГОШИЈА Ђорђе, САВИЋ Александар: Теорија игара, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2023.  ISBN 978-86-7589-175-8
Цена: 1.980,00 динара