ГРУЈИЋ, Владимир; ПРВУЛОВИЋ, Бранислав: Збирка задатака из топологије, Универзитет у Београду – Математички факултет; Наша књига Београд, 2012.  ISBN
978-86-85633-15-7
Цена: 990,00 динара