ПРВУЛОВИЋ Бранислав И.: Очигледна топологија, прво издање, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2022, ISBN 978-86-7589-157-4 Цена: 1.980,00 динара