Сва издања из области

Геометрија

Пројективна геометрија

БОКАН, Неда; ВУКМИРОВИЋ, Срђан: Пројективна геометрија – друго издање, Универзитет у Београду – Математички факултет,  2007. ISBN
978-86-7589-066-9
Цена: 770,00 динара

Збирка задатака из пројективне геометрије са применама у рачунарској графици

ВУКМИРОВИЋ, Срђан; СТАНИЋ, Зоран: Збирка задатака из пројективне геометрије са применама у рачунарској графици, Математички факултет, Београд, 2003 електронско издање, бесплатно.